OM OSS

Vår vision är att vara en av de ledande aktörerna på marknaden. Genom gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande skapar vi långsiktiga relationer och utför arbeten med ett helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet. Grundarnas mångåriga erfarenhet av ledande befattningar inom anläggnings- och kabelbranschen ger akeab en stark och solid grund att stå på och på så sätt skapa en god och trygg relation till dig som beställare.

Vi på akeab tror att fungerande föreningar är fundamentalt för en stads utveckling. Vår ambition är att genom stöd till föreningslivet, ge fler unga möjlighet till utveckling och trygghet.

NYHETER

Vi söker personal löpande, just nu söker vi: -Platschefer -Arbetsledare -Yrkesarbetare – Maskinförare -Entreprenadingenjör -Mättekniker Skicka in din ansökan till jobb@akeab.se eller akeab, Strömgatan 11, 212 25 Malmö, för alla ansökningar vill vi att Ni anger vilken av ovanstående tjänster Ni söker och i vilken region Ni vill jobba Malmö, Helsingborg,...

Read more

Den 22 November 2018 mottog vi stolt Sveriges Byggindustriers pris för 2017 års Hållbarhetsrapportering och Hållbarhetsarbete. Läs mer här: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hallbar-redovisning-ger-vinst-byggare-27575

Read more

Vårt hållbarhetsarbete har återigen uppmärksammats. På Tritons årliga ESG-event meddelades det att akeab är ett av de bolag som tilldelas det nyligen instiftade ”Tritons ESG Awards” som delas ut av just Triton. Vinnarna av priset är företag som ingår i Tritons portfolio och som gjort stora förbättringar eller förändringar...

Read more

VERKSAMHET

Energi

ENERGI Med den erfarenhet som finns inom akeab och bolagens goda leverantörsrelationer kan vi inom Eleda Group utföra flera entreprenader inom hållbara transport- och produktionslösningar. Allt för att väsentligt öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. Vi bygger solparker, vindparker, laddlösningar inom både AC och DC laddning till...

Anläggning

ANLÄGGNING Med den erfarenhet som finns inom akeab och bolagets goda leverantörsrelationer kan akeab utföra följande anläggningsarbeten: Traditionella anläggningsarbeten och mindre vägbyggnationer Vill du veta mer? Läs mer

Kabel

KABEL Akeabs kabelverksamhet utför alla typer av uppdrag till alla typer av ledningsägare inom såväl total-, general- och utförandeentreprenader samt även drift- och underhålls entreprenader.Vi utför allt inom el, fiber, Cu (koppar) och koaxialkabel akeab utför även projektering/beredning, tillstånd, trafikanordnings- och skarvningsarbeten. Till alla projekt överlämnas dokumentation, relationshandlingar och kvalitetsdokument med...

ORGANISATION

KVALITÉ & MILJÖ

För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och naturligt sätt tillämpar akeab ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. En förutsättning för framgång är också medvetna och välutbildade medarbetare vilket uppnås genom akeabs fortlöpande utbildningsprogram. Detta är en del i byggandet av långsiktiga kundrelationer.

Vi arbetar efter en Projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I Projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under entreprenadtiden
Den 25/5-2018 trädde den nya Dataskyddsförordningslagen i Kraft i dagligt tal kallad: GDPR-lagen.
Här nedan finner du vår Integritetspolicy, vid frågor gällande GDPR maila oss på gdpr@akeab.se.
Här hittar du akeabs Hållbarhets analys & rapport för 2018
Hållbarhetsrapport-2018

Integritetspolicy

STRÖMGATAN 11 MALMÖ

KONTAKT

VI STÖTTAR

2020-05-23 (1)
CSR (1)
Sponsring (1)